1. in 2. marec 2011

Podčetrtek, Slovenija

 

Organizatorja:

Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
Tel: 059 232 800
E-pošta: maja.ravnikar[afna]nib.si
 Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.

National Institute of Biology
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)59 232 800
E-mail: maja.ravnikar[afna]nib.si
 Please, replace [at] with @ before sending the message.


Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: 01 320 32 25
E-pošta: stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si
 
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.
 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy
Chair of Phytomedicine, Agricultural Engeniring, Arable Production, Grassland and Pasture Management
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: +386 (01) 320 32 25
E-mail: stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si
 
Please, replace [at] with @ before sending the message.

 

Web master: Matej Vidrih