10. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 10th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(1. in 2. marec 2011 / 1 and 2 March 2011)