5. in 6. marec 2013

Bled, Slovenija

 

Organizatorja:

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
Tel: 01 28 05 262
E-pošta: gregor.urek[afna]kis.si

Agricultural institute of Slovenia
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 28 05 262
E-mail: gregor.urek[at]kis.siBiotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: 01 320 32 25
E-pošta: stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si
 
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.
 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy
Chair of Phytomedicine, Agricultural Engeniring, Arable Production, Grassland and Pasture Management
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: +386 1 320 32 25
E-mail: stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si
 
Please, replace [at] with @ before sending the message.

 

Web master: Matej Vidrih