11. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 11th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(5. in 6. marec 2013 / 5 and 6 March 2013)