12. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 12th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(3. in 4. marec 2015 / 3 and 4 March 2015)