7. in 8. marec 2017

Kongresni center Rimske terme, Rimske Toplice

Organizatorja:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
Tel: 03 712 16 24
E-pošta: magda.rak-cizej[afna]ihps.si
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.

Slovenian Institute for Hop Research and Brewing
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
Phone: ++386 3 712 16 24
E-mail: magda.rak-cizej[at]ihps.si
Please, replace [at] with @ before sending the message.


Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: 01 320 32 25
E-pošta: stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.
 

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy
Chair of Phytomedicine, Agricultural Engeniring, Arable Production, Grassland and Pasture Management
Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: +386 1 320 32 25
E-mail: stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si
Please, replace [at] with @ before sending the message.


 

Web master: Matej Vidrih