13. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 13th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(7. in 8. marec 2017 / 7 and 8 March 2017)