5. in 6. marec 2019

Kongresni center Habakuk, Maribor


Organizatorja:

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10, SI-2311 Hoče
Tel: 02 320 90 12
E-pošta: mario.lesnik[afna]um.si
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.

Faculty of Agriculture and Life Sciences
Pivola 10, SI-2311 Hoče
Phone: ++386 2 320 90 12
E-mail: mario.lesnik[afna]um.si
Please, replace [at] with @ before sending the message.


Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
Katedra za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: 01 320 32 25
E-pošta: stanislav.trdan[afna]bf.uni-lj.si
Prosimo, da pred pošiljanjem [afna] nadomestite z @.

Biotechnical Faculty, Department of Agronomy

Chair of Phytomedicine, Agricultural Engeniring, Arable Production, Grassland and Pasture Management

Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana
Tel: +386 1 320 32 25
E-mail: stanislav.trdan[at]bf.uni-lj.si
Please, replace [at] with @ before sending the message.

Web master: Matej Vidrih