14. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 14th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(5. in 6. marec 2019 / 5 and 6 March 2019)