9. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN
THE 9th SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION
(4. in 5. marec 2009 / 4 and 5 March 2009)