8. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Radenci, 6.-7. marec 2007!