BEETUP-HERBICID JE NEPOGREŠLJIV PRI ZATIRANJU PLEVELOV V SLADKORNI PESI


Jurij ŠTALCER

PINUS TKI d.d, SI-2327 Rače, Slovenija

 

Sladkorno peso v Sloveniji pridelujemo že več let. Skozi to obdobje smo nabrali kar veliko izkušenj. Sladkorna pesa je tehnološko zelo zahtevna poljščina, zahteva natančnost in doslednost ter umno varstvo pred pleveli, škodljivci in boleznimi. Zaradi močne napadenosti naših njiv s pleveli, njihovemu zatiranju namenjamo posebno pozornost. Herbicidi na osnovi fenmedifama, desmedifama in etofumesata (Beetup extra in Beetup compact) predstavljajo  osnovo različnih herbicidnih programov in so v naših razmerah pridelovanja praktično nepogrešljivi.

 

ABSTRACT

BEETUP-HERBICIDE, INDISPENSABLE FOR OPPRESSION OF WEED IN SUGAR BEET


Sugar beet has been produced in Slovenia for many years. During this period we have collected great experience. Sugar beet is technologically very sophisticated agricultural product that demands accuracy and consistency with protection against weed, pest and also diseases.

Due to extreme infestation of our fields with weeds, to oppression against weeds we dedicate special attention. Herbicides based on phenmedipham, desmedipham and ethofumesate (Beetup extra and Beetup compact) represent groundwork for different herbicides programmes therefore they are indispensable in ours terms of agricultural.