Primerjava pojava listnih bolezni koruze na Hrvaškem in v Sloveniji

Branko PALAVERŠIČ1, Ludvik ROZMAN2, Lea MILEVOJ2, Franci CELAR2

1 Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, d.d., HR-1000 Zagreb, Hrvaška,
2
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

Z namenom spremljanja listnih bolezni koruze je bil v l. 1999 posejan poskus na dveh lokacijah na Hrvaškem (Rugvica, Ludbreg) in v Sloveniji (Ljubljana, Jable). Najbolj pogosti bolezni na vseh lokacijah v obeh državah sta bili koruzna progavost (Exserohilum turcicum Pass.) in koruzna rja (Puccinia sorghi Schw.). Antraknoza (Colletotrichum graminicola /Ces./ G. W. Wils.) in očesna pegavost (Kabatiella zeae Narita in Hiratsuka) sta se pojavile samo v sledovih in še to samo na občutljivih linijah. S testiranjem različnega linijskega materiala v rastlinjaku je bila prvič v Sloveniji determinirana rasa 2 glive Exserohilum turcicum. Vseh 11 izolatov iz 7 lokacij na Hrvaškem je bilo prav tako iz rase 2. V dveh letih je bila preizkušena z umetno infekcijo tudi odpornost 4 slovenskih in 15 hrvaških hibridov koruze ter 2 populacij iz Slovenije in sicer v Ljubljani na listno progavost koruze rasa 1, v Rugvici pa na raso 2. V prvem letu preizkušanja sta bila odporna na obe rasi hibrida H-13/99, H-7/99; občutljiva pa H-2/99 in H-12/99, medtem ko sta bila v drugem letu preizkušanja odporna na raso 2 H-5/00 in H-4/00, občutljivi pa H-2/00, H-4/00 in H-10/00. V razmerah umetne okužbe z raso 1 sta bila srednje občutljiva H-5/00 in H-12/00, najbolj občutljiva pa sta bila H-13/00 in H-2/00.

 

ABSTRACT

The investigation of incidence of some maize leaf diseases in Croatia and in Slovenia


In 1999, on the two locations in Croatia (Rugvica, Ludbreg) and on the two locations in Slovenia (Ljubljana, Jable) the incidence of maize leaf diseases was investigated. The most frequent disease in both countries were the northern corn leaf blight (Exserohilum turcicum Pass.) and the maize rust (Puccinia sorghi Schw.); whereas the stalk anthracnose (Colletotrichum graminicola (Ces.) G. W. Wils.) and maize eyespot (Kabatiella zeae, Narita in Hiratsuka) were only slightly present. For the first time the test of different line materials in the glasshouse showed that the race 2 of the fungus Exserohilum turcicum is present also in Slovenia. This race was determined in all 11 isolates from 7 croatian locations. During the past two years we have been testing (with artificial inoculation) the tolerance/resistance of 4 slovenian and 15 croatian hybrids, and 2 slovenian populations. In the first year, H-13/99 and H-7/99 were found to be tolerant cultivars to the races 1 and 2 of Exserohilum turcicum, but H-2/99 and H-12/99 were susceptible. In the second year it was found that H-5/00 and H-4/00 were tolerant, and H-2/00, H-4/00 and H-10/00 susceptible to the race 2. In artificial conditions (when inoculated with the race 1) the most susceptible appeared to be H-13/00 and H-2/00.