EQUATION PRO – KORAK NAPREJ PRI ZATIRANJU PERONOSPORE VINSKE TRTE IN KROMPIRJEVE PLESNI

Ljiljana KREZIĆ

Aropi d.o.o., SI-2327 Rače, Slovenija

 

Equation Pro je nov fungicid za zatiranje peronospore vinske trte in kromirjeve plesni, ki temelji na novi aktivni snovi famoksadon, odkriti v podjetju Du Pont.

Equation Pro vsebuje 22,5% famoksadona, ki  deluje večinoma preventivno. Zoosporam, izpostavljenim famoksadonu, je onemogočen dotok kisika, izgubijo gibljivost in se v nekaj minutah razkrojijo. Druga aktivna snov v proizvodu je cimoksanil,  ki deluje kurativno. Rast micelija ustavi pri do en dan stari okužbi pri krompirju in pri  dva do tri dni stari okužbi pri vinski trti. Zaradi izredne oprijemljivosti z voščenimi snovmi listov se Equation Pro trdno prilepi na povrhnjico, zaradi česar po dežju ostane približno do 80% pripravka na rastlini. Equation Pro je najbolj učinkovit pri preventivni uporabi ali v začetnih fazah razvoja okužbe.

V pripravi je tudi razširitev registracije za uporabo v paradižniku, kumarah in čebuli. Equation Pro se povsem vključuje v integrirano varstvo rastlin.

 

 

ABSTRACT

EQUATION PRO – A STEP FORWARD IN THE CONTROL  OF GRAPE DOWNY MILDEW AND POTATO LATE BLIGHT


Equation Pro is the new fungicide in the control of grape downy mildew and of potato late blight, which base on famoxate, the novel fungicide discovered by Du Pont.

Equation Pro contains 22,5% of famoxate, which acts mainly as a protectant compound. Zoospores exposed to famoxate exhibit cessation of oxygen consumption within seconds, lose mobility and lyse within minutes. The second active ingredient  in the product is cymoxanil, which has curative properties. It is able to stop mycelial growth of one day old infections of potato and two to three days old infections of grapes. Thanks to its strong affinity for lipids, Equation Pro adheres very firmly to the cuticle and to the waxy substances of the bunches and leaves. For this reason about 80% of the product is unaffected by rainfall after treatment. Equation Pro is most effective when applied preventively or at very early stages of infection. In arrangement is also extension of registration for use in tomato, cucumber and onion. Equation Pro is suitable for integrated crop-protection  programmes.