RELDAN 40 EC – VEČLETNE IZKUŠNJE ZATIRANJA ŠKODLJIVCEV V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU

   
Ljiljana KREZIĆ
1, Andrea MACELJSKI
2

1Aropi d.o.o., SI 2327 Rače,
2Dow AgroScience M.B.H, HR-10000 Zagreb

 

Reldan 40 EC je dotikalni insekticid na osnovi klorpirifos-metila. Ima širok spekter delovanja na različne škodljivce pri različnih kmetijskih rastlinah.

Uveljavil se je v integriranem varstvu rastlin – predvsem v sadjarstvu za zatiranje jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in zavijačev lupine sadja (Adoxophyes orana) ter v vinogradništvu za zatiranje grozdnih sukačev (Eupoecilia ambiguella in Lobesia botrana).

Na posterju prikazujemo večletne učinkovitosti tega standardnega pripravka.

 

 

ABSTRACT

RELDAN 40 EC – YEARS OF EXPERIENCES IN THE  CONTROL OF PESTS IN FRUIT-GROWING AND IN GRAPEVINE

 

Reldan 40 EC is contact insecticide on the base of chlorpirifos-methyl. It has a wide spectrum of acting  to many different pests in various agricultural crops.

Very suitable for integrated crop-protection programmes – above all in fruit-growing for control of  Cydia pomonella and Adoxophyes orana and in grapevine for control of Eupoecilia ambiguella and Lobesia botrana.

On the poster we are showing  experiences in last-years of efficiency of Reldan 40 EC.