UPORABA METOD NA OSNOVI POLIMERAZNE VERIŽNE REAKCIJE  ZA DOLOČANJE RASTLINSKIH PATOGENOV


Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ1, Marta ŠABEC-PARADIŽ2, Mojca VIRŠČEK- MARN3,
Gregor UREK4, Vladimir MEGLIČ5, Mojca ŠKOF6

1,5,6 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za poljedelstvo in semenarstvo, SI-1001 Ljubljana  
2,3,4
Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije smo v zadnjem obdobju uvajali različne molekularne tehnike na osnovi polimerazne verižne reakcije (PCR) za diagnosticiranje nekaterih rastlinskih patogenov. Z njimi smo potrjevali zastopanost bakterij (Agrobacterium vitis), virusov (plum pox virus: soj M in soj D, potato virus YNTN) in nematod (Globodera rostochiensis in G. pallida ) v Sloveniji.

 

ABSTRACT

THE USE  OF PCR-BASED ASSAYS FOR DETECTION OF PLANT PATHOGENS


On the Agricultural institute of Slovenia different molecular PCR-based assays have been introduced lately  for the diagnosis of some plant pathogens. The presence of
bacteria (Agrobacterium vitis), viruses (plum pox virus: strain M and strain D, potato virus YNTN) and  nemathods (Globodera rostochiensis and G. pallida ) in Slovenia  have been confirmed.