ORGANIZATOR: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, Ljubljana; http://www.bf.uni-lj.si/ag/fito/dvrs/

Naslov organizacijskega odbora:
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Oddelek za varstvo rastlin,

Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: 01 2805 262, Fax: 01 2805 255,
E-mail: gregor.urek@kis-h2.si

Predsednik organizacijskega odbora:
Gregor UREK  

Organizacijski odbor:

 • Aleksander  BOBNAR
 • Danica DOBROVOLJC
 • Mario LEŠNIK
 • Lea MILEVOJ
 • Andrej SIMONČIČ
 • Milivoj ŠIRCA
 • Vojko ŠKERLAVAJ
 • Nevenka VALIČ
 • Ivana ŽEŽLINA

Programski odbor:

 • Lea MILEVOJ
 • Jože MAČEK
 • Gabrijel SELJAK
 • Andrej SIMONČIČ
 • Gregor UREK