3. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin  
 
Pregled prispevkov
 
Plenarni referati
Sekcija za zakonodajo
Sekcija za varstvo vinske trte
Sekcija za fitofarmacevtska sredstva, prognozo in kontaminacijo
Sekcija za varstvo poljščin
Sekcija za entomologijo in druge teme
Fitopatoloska sekcija
Sekcija za varstvo sadnega drevja
Herbološka sekcija
Sekcija za referate proizvajalcev in posredniških podjetij
 
 
Plenarni referati
 
Sekcija za zakonodajo
 
Sekcija za varstvo vinske trte
 
Sekcija za fitofarmacevtska sredstva, prognozo in kontaminacijo
 
Sekcija za varstvo poljščin
 
Sekcija za entomologijo in druge teme
 
Fitopatološka sekcija
 
Sekcija za varstvo sadnega drevja
 
Herbološka sekcija
 
Sekcija za referate proizvajalcev in posredniških podjetij