7. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN

 THE 7TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION

  

 

 

8. - 10. marec 2005

ZREČE, SLOVENIJA

 

 

PRVO OBVESTILO / FIRST ANNOUNCEMENT

 

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Plant Protection Society of Slovenia

 

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si

http://fk.uni-mb.si/sppc


ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANISING COMMITTEE

PROGRAM POSVETA     /    CONFERENCE PROGRAM

PRIJAVNICA / APPLICATION FORM

 

NASLOV / ADDRESS

 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO MARIBOR, Katedra za fitomedicino

Vrbanska 30, 2000 Maribor, Slovenija

Telefon: 02 25 05 820, Fax: 02 229 60 71

E-mail: mario.lesnik@uni-mb.si

 

FACULTY OF AGRICULTURE, Department of Plant Protection

30 Vrbanska, 2000 Maribor, Slovenia

Telephone: +386  2 25 05 820, Fax: +386 2 229 60 71

E-mail: mario.lesnik@uni-mb.si