6. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN 

z mednarodno udeležbo

 

6TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION 

with international participation

PROGRAM POSVETOVANJA

CONFERENCE PROGRAMME  

 

4. - 6. marec 2003 / March 04-06 2003

Zreče, SLOVENIJA

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Plant Protection Society of Slovenia

 

http://www.bf.uni-lj.si/dvrs/

 

 Program posvetovanja

 

Otvoritev in uvodni referati 

 

Fitofarmacevtska sredstva

 

 

 

 

 

 

Fitomikologija, fitobakteriologija

 

 

Varstvo vinske trte

 

 

Varstvo poljščin in vrtnin

 

 

Fitovirologija

 

 

 

Varstvo sadnega drevja

 

 

Splošna sekcija

 

 

Entomologija in nematologija

 

 

Posterji