5. SLOVENSKO POSVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN

THE 5TH SLOVENIAN CONFERENCE ON PLANT PROTECTION

Organizator:

Pokrovitelj in soorganizator:

Soorganizatorji:

Sponzorji:

Donatorji:

Posvetovanje so podprli:

 

Poročilo s 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin  

Izvlečki referatov /
Abstract volume

Uvodni referati

Referati s področja informacijskih sistemov, ekologije in mehanizacije

Referati iz fitopatologije

Referati iz entomologije in nematologije

Referati iz herbologije

Posterji

 

Čatež ob Savi, 6. - 8. marec 2001

 SLOVENIJA